ลุยเดี่ยวเที่ยวใต้ ภาคตรัง :: ตอนที่ 9 สำราญกับทะเลตรัง

ภาคสุดท้ายของการมาลุยเดี่ยวเที่ยวใต้กับนานาสถานที่ท่องเที่ยวที่ตรัง ,, ทั้งโบราณสถาน, ถ้ำเลเขากอบ และทะเลตรัง+เกาะต่างๆ เท่าที่จะสามารถไปได้ในระยะเวลาสั้นๆ