Librarista

ร้านกาแฟเปิดใหม่ที่นอกจากจะมีมุมจิบกาแฟเก๋ๆ แล้วที่นี่ยังผสานเอาห้องสมุดเล็กๆ ของเจ้าของร้าน ซึ่งเราสามารถมานั่งอ่านหนังสือชิลๆ ได้ที่นี่ด้วย