Giants at Future Park

จากร้านเนื้อย่างในตำนานย่านสุขุมวิท ตอนนี้ได้เปิดกระจายสาขาออกมายังฟิวเจอร์ เปิดโอกาสให้คนรอบนอกอย่างผมได้สัมผัสเนื้อย่างคุณภาพดีที่ง่ายขึ้น