คิดถึง CTW — ในความทรงจำผม

ความทรงจำดีๆ เกี่ยวกับ CTW ของผม แม้วันนี้ห้างจะเสียหาย แต่ก็รอสักวันที่ห้างจะซ่อมแซม ปลอดภัย และพร้อมกลับมาเปิดเหมือนเดิม