Brochette

หนึ่งในร้านที่มีชื่อเสียงในด้านอาหารเสียบไม้ แต่วันนี้เราจะแอบมากิน tonkatsu ที่ร้านกัน ซึ่งร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงเรื่องของทอดไม่แพ้กัน