Thailand Blog Awards + บทสรุปของ blog ผม (EDIT)

จากการประกวด Thailand Blog Award ตั้งแต่ลงสมัครจนถึงวันปิดโหวต ผมประสบความสำเร็จแล้วครับ!!! ขอบคุณมากๆ ครับที่โหวตให้ผม หรือแม้คิดถึง Blog นี้ !!!