Mobile Booster – แบต iphone เราจะไม่หมดต่อไป

ปัจจุบัน ปัญหาแบตหมดของผมได้หมดไปแล้ว ด้วย Mobile Booster ครับ แบตสำรองคุณภาพเยี่ยมจาก Eneloop ที่ชาร์จได้ทั้ง iPhone และ BB

เมื่อ iPhone ผมแบตหมดรอบที่ 50+ จนบู๊ตไม่ขึ้น

ไอโฟนของผม วันนี้แบตหมด ปลุกไม่ตื่น คงคล้ายๆ เป็น Hypoglycemia และ Comatose+PEA ต้องการการ resuscitation ด่วนครับ ไม่อยากให้มันคงสภาพ iTub ไว้นาน