ข้าวแฝ่

ร้านกาแฟที่ผมช่วงนี้ชอบแวะระหว่างเดินทาง ,, ส่วนนึงคงเป็นเพราะมันอยู่ระหว่างทาง อีกส่วนคงเป็นบรรยากาศในร้าน+รสชาติที่เข้มข้นของกาแฟจากร้านข้าวแฝ่