ขาหมูกูเอง :: ภาคกลับมากินอีกครั้ง

ร้านสุดยอดขาหมูหน้ารพ.จุฬาฯ ที่ขายเฉพาะกลางคืนเท่านั้น ,, รสชาติเหนือชั้นจนแม้ชิมเพียงครั้งก็ติดใจไม่รู้ลืม