ลุยเดี่ยวเที่ยวใต้ ภาคสิมิลัน :: ตอนที่ 6 สวรรค์บนดิน

ตอนที่สองของการมาเที่ยวเกาะสิมิลันที่มีทะเลใสๆ ทรายสวยๆ รวมทั้งที่เกาะแปดก็มีหินเรือใบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสิมิลันด้วย