ศึกจ้าวกระเพาะเหล็ก :: ภาคเตี๋ยวเรือเสาวรีย์

ศึกจ้าวกระเพาะเหล็กครั้งนี้หวยออกที่เตี๋ยวเรือเสาวรีย์ ,, ลองติดตามดูว่าทีมสังหารทั้ง 4 คนจะกินกันไปได้สักกี่ถ้วย