กินวอ — งานปีใหม่ชาวมูเซอ

ได้มีโอกาสไปเที่ยวงานกินวอ หรืองานปีใหม่ของพี่น้องชาวมูเซอมาเมื่อช่วงต้นปีครับ ,, เลยเก็บบรรยากาศสนุกๆ มาไว้เผื่อปีหน้าจะไปกันอีก