Michizure — Okonomiyaki

ร้านโอโคโนมิยากิต้นตำรับที่เปิดมานานกว่า 8 ปี แล้วในซอยทองหล่อ มีโอโคโนมิยากิหน้าต่างๆ ให้เลือกสรรเพียบ พร้อมทั้งสามารถเติมเครื่องต่างๆ ได้เท่าที่ใจเรียกร้อง รวมทั้งเมนูอาหารอื่นๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน