[March พาเที่ยว] ภาค อ่างขาง in the rain

ไหนๆๆ ใครว่านิสสันมาร์ชขึ้นดอยไม่ไหว ,, วันนี้จะไปกินข้าว+เที่ยวบนดอยอ่างขางที่ใครต่อใครว่าทางโหดนักโหดหนาด้วยรถมาร์ชของผมในฤดูฝน (ที่ไม่ค่อยมีใครเค้าขึ้นไปหรอกนะ) ,, แล้วคุณจะรักอ่างขาง