เมื่อ iPhone ผมแบตหมดรอบที่ 50+ จนบู๊ตไม่ขึ้น

ไอโฟนของผม วันนี้แบตหมด ปลุกไม่ตื่น คงคล้ายๆ เป็น Hypoglycemia และ Comatose+PEA ต้องการการ resuscitation ด่วนครับ ไม่อยากให้มันคงสภาพ iTub ไว้นาน