ภาวะกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน

เมื่อถึงช่วงภาวะหมดระดู สภาพร่างกายของผู้หญิงจะเปลี่ยนไปอย่างมาก มีทั้งอาการที่เรามองเห็นและรู้สึกได้ แต่วันนี้ผมจะเอาเรื่องที่มองไม่เห็นแต่สำคัญมากๆ เพราะถ้าเราปล่อยมันไว้ จนถึงจุดนึง มันจะเกิด morbidity และ mortality เยอะมากๆ ภาวะนั้นคือกระดูกพรุน หรือ Osteoporosis